ร้องเรียนการทุจริต


ช่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทร.042-843937  โทรสาร.042-834973

เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/tessabannao

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) tessabannao.42100@gmail.com

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

676

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th