ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

ปี 2564

26/10/2016

227

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th