ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

ปี 2565

26/10/2016

226

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th