ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2559 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ)


ประกาศเทศบาลตำบลนาอ้อ  เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

26/10/2015

1344

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th