ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายงานตัว


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาอ้อ รายงานตัว

26/02/2018

1176

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th