ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต


ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลนาอ้อ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริต

26/10/2016

611

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th