ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐินวัดศรีชมชื่นบายศรีสู่ขวัญคณะบริหาร และได้จัดทำโรงทานร่วมกับชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรี นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐินวัดศรีชมชื่น ทั้งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เมตตาทำบายศรีสู่ขวัญคณะบริหาร ซึ่งทางเทศบาลตำบลนาอ้อได้จัดทำโรงทานร่วมกับชุมชน ในโอกาสดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th