ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาอ้อกำลังดำเนินการแก้ไขท่อส่งน้ำดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา

เทศบาลตำบลนาอ้อ กำลังดำเนินการแก้ไขท่อส่งน้ำดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา 

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th