ภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพาสติก และการกำจัดขยะ ที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ มอบหมายให้ นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพาสติก และการกำจัดขยะ ที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ โดยมี นางสุใจ พุทธมาตย์
เลขานายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมสังเกตการณ์

เทศบาลตำบลนาอ้อ

ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 042843937      โทรสาร. 042834973


เว็บไซด์ www.tessabanna-o.go.th